Historie - Nellemanns-Have.dk

Gå til indhold
 
Jubilæumsmøde torsdag den 25. januar 2018 - 10 år siden første arbejdsdag

Champagnebrus og kransekage!

Den 26. januar 2008 havde Nellemanns Haves Venner den første arbejdsdag i Nellemanns Have overhovedet. Det er nu ti år siden, og det blev fejret på bedste vis i dag.
Arbejdet blev indstillet klokken 11.00, og Torsdagsholdet med flere samledes ved Kærnehuset. Her blev der budt på champagne og kransekage. Birthe Andersen, som har været med fra begyndelsen, fortalte om den spæde start og om de vilkår, Havens Venner havde at arbejde under dengang. Birthe omtalte blandt andet opgaverne fra arbejdsplanen:

"Nellemanns Haves Venner havde stiftende generalforsamling d. 19. juni 2006.

Formålet var at skaffe midler og folkelig opbakning til at sikre hele havens bevarelse.

Opgaven lykkedes. Der blev ikke bygget huse i paradishaven.
 
Ved en rundgang i Haven d. 21. september 2007, hvor gartner Henrik Arildskov, kendt fra TV Nords udsendelse ”Det grønne rejsehold”, var vores guide, fortalte Hans Krarup Olsen, daværende formand for Nic. Nellemanns Fond, at Naturklagenævnets dom i sagen ikke blev anket, og at Fonden frafaldt alle planer om byggeri i haven.
 
Samme dag var Kommunen og Fonden blevet enige om, at der i det kommunale budget for 2008 ville blive afsat 500.000kr. til renovering af Nellemanns have. På dette tidspunkt var planen, at der skulle ansættes en gartner til opgaven, og der skulle arbejdes lidt som Bangsbomodellen.
 
Der blev nedsat et Trepartsudvalg bestående af: Just Jensen fra Park og Vej, Hans Krarup Olesen fra Nic. Nellemanns Fond, Hanne Heilmann fra NHV og med Henrik Arildskov som vores havesagkyndig.
 
På første møde i Trepartsudvalget blev der givet tilladelse til, at Vennerne måtte gå i gang med renovering af Haven efter en arbejdsplan, udarbejdet af Henrik Arildskov og godkendt i Trepartsudvalget.
 
Det var en stor dag for alle os, der havde kæmpet for Haven.
 
Vores første arbejdsweekend var 26. og 27. jan 2008. Her mødte 14 personer op begge dage.
 
I nogle af de gamle referater står der om arbejdsplanen for Vennerne:
 
1.      Udjævning af muldvarpeskud på plænerne. Der var mange. Det var før Kai indledte sin jagt.
 
2.      Fjernelse af mos og lav på blivende træer ved hjælp af stiv børste. Træerne var mange steder grå af lav og mos. Vi ser det samme i dag hos nogle af de syge træer.
 
3.      Oprensning af bækken ved hjælp af rive.
 
4.      Flytning af afskårne grene fra bedene til bålpladsen. Bålpladsen var det område, hvor vi nu planlægger, at servicebygningen skal placeres. Inden vi tændte bål, skulle Poul ringe til beredskabet og fortælle, at vi gik i gang. Det skulle ske, hver gang vi havde bål i haven.
 
5.      Fjernelse af døde bambus ved lille sø.
 
6.      Afvaskning af alle figurer, havelåger, stenbænke og borde/bænkesæt
 
7.      Skurvognen kan blive gjort brugbar. Der stod en gammel skurvogn oppe i haven til venstre lige ovenfor bakken.
 
8.      Konkurrerende træer og buske ved paradistræerne fjernes helt
 
9.      Grantræerne langs paradistræerne stammes op, så der bliver fri adgang for lys og luft. Planteskolen var omkranset af to rækker meget høje grantræer, som var ved at kvæle de små paradisæbletræer.
 
Til Første arbejdsdag mødte vi op med egne haveredskaber. Der var nogle få redskaber i garagen, som var blevet brugt i forbindelse med arbejdsgrupper for ledige i gamle Sæby kommune.
 
Det var en stor dag for alle fremødte. Vi havde selv kaffe og madpakker med til hele dagen.
 
Vi havde arbejdsdage ca. hver anden weekend. Senere blev torsdagsholdet etableret. Det var Arnes ide. Vi var jo ikke alle arbejdsramte.
 
Senere, da vi fik den gamle skurvogn gjort brugbar, lavede Poul og jeg kaffen hjemme hos os og slæbte den med op i haven. Det gjorde vi, indtil vi fik den nye skurvogn her i september 2009.
 
Henrik Arildskov havde også lavet et forslag til anskaffelser af haveredskaber, som vi senere fik indkøbt:
 
3 beskærersakse Felco 2……
 
I første omgang kun håndredskaber, for vi skulle have en forsikring på plads, inden vi måtte få motoriserede ting, som motorsav og buskryddere.
 
Vi begyndte i det små….
 
I dag ser vi resultatet af 10 års arbejde i Nellemanns Have.
 
Tak til alle jer, der har været med i kampen helt fra d. 19. juni 2006 og tak til alle jer, der er kommet til med årene.
 
Jeg har fundet nogle billeder fra første arbejdsdag."
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Og herunder er der så billeder fra 10-års dagen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fyraftensmøde i Madpakkehuset sammen med politikere fra Frederikshavn Byråd torsdag den 14. september 2017.

Repræsentanter fra haven mødtes med politikerne og følgende materiale blev uddelt.

Materialet beskriver aktiviteterne i og omkring haven fra 2008 til dato.
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Historien om Nellemanns Have

Nellemanns have blev grundlagt i 1925, da landinspektør Nicolai Nellemann, Nørresundby (1892-1976) købte de første arealer af godsejer J. Arenfeldt, Sæbygaard. Det første lille sommerhus ”Skovled” blev bygget i 1925, huset blev udvidet i 1930 til det, vi kan se i dag. I 1940 blev det hvide hus bygget.  Op gennem årene blev flere arealer tilkøbt, de sidste arealer blev erhvervet i 1969. Nic. Nellemann anlagde en fantastisk blomsterhave, frugthave og stor køkkenhave, så familien var selvforsynende.

Nic. Nellemanns store passion blev paradisæbletræer. Op gennem 60erne blev den egentlige paradisæblehave ovenfor istidsskrænten anlagt. Han havde et stort samarbejde med andre omkring erhvervelsen af nye sorter, der blev tilført området.

I 1972 blev Nic. Nellemanns Fond stiftet, og i 1974 erhvervede Fonden Haven i Sæby. Da Grethe og Nic. Nellemann i 1975 fejrede diamantbryllup og havens 50 års fødselsdag, blev der rejst en buste af Nic. Nellemann udført af Sven Bovin, busten står i den private have til venstre for indgangen hertil. Nic. Nellemann fortsatte sit store arbejde med haven frem til sin død i 1976.

Sønnen Ib Nellemann fortsatte arbejdet i haven og udviklingen af den store paradisæblesamling frem til sin død i 1991. Da talte samlingen over 1000 træer, heraf 3-400 navngivne sorter.

I 1977 blev der tinglyst en deklaration over området, der sikrer offentligheden fri adgang til ejendommens arealer.

Landskabsarkitekt Vibeke Nellemann fremlagde i 1996 en plan for den fortsatte vedligeholdelse af haven.

I 2006 dannes foreningen Nellemanns Haves Venner, som i 2008 begyndte den store oprydning i den forsømte have. Vibeke Nellemanns plan danner grundlag for det arbejde, der siden 2008 er udført i haven. Nellemanns Haves Venner driver haven med tilskud fra Frederikshavn Kommune. Foreningen har to repræsentanter i Nic. Nellemanns fond.
Tilbage til indhold