Booking - Nellemanns-Have.dk

Gå til indhold

Regler for booking og brug af bålhytten

Bålhytten har plads til ca. 50 personer ved borde og bænke. Shelterdelen rummer plads til ca. 20 personer.
Skolerne i Frederikshavn kommune har fortrinsret til brug af bålhytten.
Når skolerne ikke bruger bålhytten, er der adgang for alle efter ”Først til mølle” – princippet.
Det koster ikke noget at bruge bålhytten, men støt gerne vores arbejde med en donation. Se nedenfor.
Donation:
Foreningen Nellemanns Haves Venner vedligeholder og udvikler Nellemanns Have til glæde for havens gæster. Foreningens medlemmer er alle frivillige, som arbejder ulønnet. Støt vores arbejde med en donation. Donationen kan indsættes via MobilePay: Vedr. MobilePay: Nummeret kan oplyses ved kassereren eller formanden. Vi må desværre ikke oplyse nummeret på hjemmesiden, på vores konto: 9012 456 806 2634 eller betales kontant i pengesøjlen ved Lises Pavillon. Mærk gerne donationen ”Bålhytte, dato”.

På forhånd tak!
 
Booking:
Aktiviteter af kortere varighed og overnatning af enkeltpersoner/smågrupper behøver ikke at blive booket. Men hvis du vil være sikker på at have plads, så gør det alligevel.   
 
Der er fri adgang for alle, hvis ikke bålhytten er booket til en større aktivitet.
 
Til større aktiviteter kan bålhytten bookes. Så har man råderet over hele bålhytten inklusiv shelterdelen. Der er ikke adgang for andre.
 
En aktivitet kan maksimalt vare 36 timer og have én overnatning.
 
Navn på den ansvarlige leder, som skal være myndig, skal fremgå af bookingen.
 
Den ansvarlige leder skal være til stede under aktiviteten og kunne dokumentere sin booking overfor andre, som eventuelt vil benytte bålhytten.
 
OBS: Man skal være til stede fra bookningsstarttidspunktet - ellers bortfalder bookningen.
 
Booking sker nederst på denne side.
 
Booking vil fremgå af en kalender på bookingportalen.
 
Når man har booket bålhytten, har man tilladelse til at køre ind og parkere ved Skolehaven med 2 biler

Brug af bålhytten:
Pas på brandfaren! Fyr med omtanke!
Man må kun tænde bål i det faste bålsted.
 
I sikkerhedszonen rundt om bålstedet må der ikke være borde, bænke eller andet brandbart, når der er tændt bål.
 
Sikkerhedszonen er markeret med en gul cirkel.
 
Brændestykker må ikke være længere, end at de kan være i bålstedet. De må ikke rage ud over kanten. Længde på brændestykker: Op til 50 cm.
 
Man må ikke fyre med træ, som er vådt, malet eller på anden måde imprægneret.
 
Bålet skal være under opsyn af en myndig person.
 
Når der er tændt bål, må man ikke blokere eller tildække indgangen/udgangen. Der skal altid være fri passage.
 
Bålet skal være slukket, når man går til ro, og når bålhytten forlades.
 
Man må ikke benytte grill – herunder engangsgrill – i bålhytten.
 
Der er en branddasker ved indgangen til bålhytten i højre side.
 
Der ligger brænde ved redskabsskuret ved skolehaverne.
 
Ryd op efter brugen. Fej gulvet. Tør bord og bænke af med en våd klud. Tag affald med hjem, når bålhytten forlades.
 
Sæt borde og bænke på plads igen, når bålhytten forlades. Se opstilling på skitsen i bålhytten.
 
Sørg for, at toilettet i Servicebygningen efterlades rent og pænt. Der er rengøringsmidler på toilettet.
 
Hvis du booker fra en smartphone, så scroll helt i bund, når du kommer på siden "Ledige tider for Bålhytte". Nederst på siden står med småt "Vis skrivebord". Tryk her og en overskuelig kalender kommer frem. Her kan du trykke på ledige tider og foretage din booking. Felter med blåt er optaget.

På forhånd tak!
 

Jeg har læst og accepteret reglerne.          Klik her:  X  for adgang til bookingportalen.               


Tilbage til indhold