Indmeldelse - Nellemanns-Have.dk

Gå til indhold
Medlemsskab af Nellemanns Haves Venner koster:

100 kr. for personligt medlemsskab
200 kr. for par
300 kr. for en forening og
500 kr. for en forretning/virksomhed
og for dette beløb støtter du det fortsatte arbejde for at bevare haven.

Indmeldelse kan ske på mailadressen mail@nellemanns-have.dk eller ved henvendelse til kassereren. Se under "Havens Venner, Bestyrelse"

Bankkonto: 9012-4568062634
MobilePay: 55316
Tilbage til indhold