Historie - Nellemanns-Have.dk

Go to content

Main menu:

Om haven
Fyraftensmøde i Madpakkehuset sammen med politikere fra Frederikshavn Byråd torsdag den 14. september 2017.

Repræsentanter fra haven mødtes med politikerne og følgende materiale blev uddelt.

Materialet beskriver aktiviteterne i og omkring haven fra 2008 til dato.
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Historien om Nellemanns Have

Nellemanns have blev grundlagt i 1925, da landinspektør Nicolai Nellemann, Nørresundby (1892-1976) købte de første arealer af godsejer J. Arenfeldt, Sæbygaard. Det første lille sommerhus ”Skovled” blev bygget i 1925, huset blev udvidet i 1930 til det, vi kan se i dag. I 1940 blev det hvide hus bygget.  Op gennem årene blev flere arealer tilkøbt, de sidste arealer blev erhvervet i 1969. Nic. Nellemann anlagde en fantastisk blomsterhave, frugthave og stor køkkenhave, så familien var selvforsynende.

Nic. Nellemanns store passion blev paradisæbletræer. Op gennem 60erne blev den egentlige paradisæblehave ovenfor istidsskrænten anlagt. Han havde et stort samarbejde med andre omkring erhvervelsen af nye sorter, der blev tilført området.

I 1972 blev Nic. Nellemanns Fond stiftet, og i 1974 erhvervede Fonden Haven i Sæby. Da Grethe og Nic. Nellemann i 1975 fejrede diamantbryllup og havens 50 års fødselsdag, blev der rejst en buste af Nic. Nellemann udført af Sven Bovin, busten står i den private have til venstre for indgangen hertil. Nic. Nellemann fortsatte sit store arbejde med haven frem til sin død i 1976.

Sønnen Ib Nellemann fortsatte arbejdet i haven og udviklingen af den store paradisæblesamling frem til sin død i 1991. Da talte samlingen over 1000 træer, heraf 3-400 navngivne sorter.

I 1977 blev der tinglyst en deklaration over området, der sikrer offentligheden fri adgang til ejendommens arealer.

Landskabsarkitekt Vibeke Nellemann fremlagde i 1996 en plan for den fortsatte vedligeholdelse af haven.

I 2006 dannes foreningen Nellemanns Haves Venner, som i 2008 begyndte den store oprydning i den forsømte have. Vibeke Nellemanns plan danner grundlag for det arbejde, der siden 2008 er udført i haven. Nellemanns Haves Venner driver haven med tilskud fra Frederikshavn Kommune. Foreningen har to repræsentanter i Nic. Nellemanns fond.
 
Back to content | Back to main menu