Presse - Nellemanns-Have.dk

Gå til indhold
Pressemeddelelse fra Nellemanns Haves Venner

Generalforsamling 3. februar 2022
 
Et år præget af corona og planer for Sæby Bakker
Nellemanns Haves Venner har afholdt generalforsamling med 25 fremmødte medlemmer.
 
Den afgående formand Hans Rødsgaard-Mathiesen fremlagde bestyrelsens beretning for et år, der var præget af Corona og lokalplanen for boligområdet Sæby Bakker.
 
Coronaen lå som en tung dyne over Nellemanns Have, og vennerne pålagde sig selv strenge restriktioner ved arbejdet i haven, så ingen blev smittet. Oftest mødes ca. 15 frivillige hver torsdag formiddag med vedligehold og udvikling af området.
 
Lokalplanen for Sæby Bakker har fyldt rigtig meget hos Havens Venner. ”Vi er i foreningen ikke modstandere af en udbygning ved Sæby Bakker. Vores bekymringer går bl.a. på, at man vil udvide Langtvedvej, så træerne langs denne bliver skadet og etablere parkeringsplads på havens naturbeskyttede overdrev. Samtidig vil støjgenerne i haven nedenfor skrænten blive på et uacceptabelt højt niveau,” lød det i beretningen.”
”Desværre blev der ikke lyttet til os på trods af en stor, synlig og sober kampagne. Vores arbejde medførte ikke nogen ændringer overhovedet. Vi føler os virkelig dårligt behandlet af det regerende politiske parti og af kommunens forvaltning,” sagde Rødsgaard-Mathiesen. Diskussionen om Langtvedvejs fremtid blev også ført i Nic. Nellemanns Fond. Desværre kunne man ikke opnå enstemmighed om et høringssvar til støtte for det svar, som Havens Venner havde afgivet til lokalplanforslaget.
 
Sæby Bakker og Langtvedvejs fremtid har fyldt meget hos Havens Venner. Flere bestyrelsesmedlemmer har haft mange søvnløse nætter, fyldt med bekymringer om havens fremtid, samarbejdet i fondsbestyrelsen og med kommunen.

Som konsekvens af både processen og resultatet besluttede formanden for Havens Venner i efteråret at trække sig fra posten som formand.
 
”Helbredet gik i forkert retning. Det var tid at sige stop. Der skal nye kræfter til,” fastslog Hans Rødsgaard-Mathiesen.
Havevennernes fornemste opgave er at passe og vedligeholde haven. Det er også sket i 2021. Haven står flot og velplejet.
 
Besøgstallet i haven var i 2021 fortsat meget højt. Coronaen fik igen lokket folk af huse og ud i naturen.
Skolebørnene kom sent i gang i 2021, og det blev desværre kun i kortere perioder på få timer ad gangen modsat 2020, hvor de kom i hele dage. Det satte sit præg på skolehaven og udbyttet. Vi satser på, at 2022 bliver et superår i skolehaven!
 
Mange motionister og idrætsudøvere mødte op i årets løb. Yoga- og gymnastikhold trænede næsten dagligt på de store plæner. Kommunen holdt kurser for folk på genoptræning. Bålhytten blev flittigt brugt som skolestue. Madpakkegæster, skolebørn, cykelturister, institutioner – ja, det ville ingen ende tage. Bookingsiden til bålhytten har fungeret upåklageligt i det forløbne år med 142 bookinger.

Forårsfest og sommergrill måtte droppes. Bestyrelsen har drøftet fremtiden for forårsfesten og er kommet til den konklusion, at man stopper med det nuværende koncept. Det er for ressourcekrævende i forhold til udbyttet. Projekt ”Vilde Blomster” blev søsat i 2021. Der er gravet ud til bede i de to store cirkler, og rosenbedet fik den helt store tur i 2020. Der blev etableret opbevaringsbåse til kompost, sand, brænde mv., og det er fortsat muligt at købe ”sponsortræer” i paradishaven. I alt er der omkring 500 nyplantede træer.
Det lykkedes ikke for Nic. Nellemanns Fond at generhverve Det Hvide Hus i haven. Efter ca. 4 år til salg blev huset solgt til en familie fra Aalborg. Hermed er alle planer om, at huset skal indgå som et aktiv i Nellemanns Have opgivet.
 
Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune var i 2021 på 125.000 kr. En vigtig indtægt er det årlige medlemsbidrag – senest 362 kontingentindbetalinger, heraf 10 firmamedlemsskaber samt 2 foreningsmedlemsskaber.

Hjemmesiden blev besøgt 25.750 gange, svarende til 70 gange i snit pr. dag. Knap 3 gange i timen døgnet rundt!
”Vi gør en stor dyd ud af, at vi alle er frivillige, og at vi er her helt af egen drift. Bestyrelsen har den holdning, at frivillighed lever af lyst og dør af pligt. Derfor er der ingen, der pålægges opgaver, man ikke har lyst til. Alle bidrager med netop dét, man vil og kan. Sådan må det være i en frivillig forening. Der er ingen opgaver, der er vigtigere og finere end andre. Alle opgaver skal løses, og det bliver de! Et sandt demokrati er ikke, hvor flertallet bestemmer, men hvor den hvide røg fra skorstenen signalerer konsensus.”
 
Det går vi efter, hver gang!” lød det afslutningsvis i beretningen, hvor der samtidig blev opfordret til, at nye – og gerne yngre – kræfter kaster sig ud i arbejdet.
Der var stor tak til sponsorer, samarbejdspartnere og foreningens trofaste medlemmer, som med deres medlemsbidrag er med til at sikre havens fremtid, ligesom der lød en tak til Sæbygårdskolen for konstruktivt og hyggeligt samarbejde om skolehaven.
Hans Rødsgaard-Mathiesen og Erik Thomsen trådte ud af bestyrelsen. I stedet valgtes Bjarne Jørgensen for 2 år og Tonni Studsbjerg for 1 år, og Birthe Andersen blev genvalgt.
Niels Christian Birkbak og Poul Andersen valgtes som suppleanter.
 
Tilbage til indhold